skulpturLogo
Hjem | Agnethe Dujo | Søren Dujo |Værkstedet |Om bronzestøbning| Åbningstider | Kontakt

 

Bronze støbning

 

 

Bronzestøbning er en teknik, man har kendt og anvendt siden bronzealderen.

Den enkleste og ældste metode er at hælde den opvarmede, flydende bronze ned i et formet hulrum, en såkaldt sandformsstøbning.

En anden teknik er cire perdue-støbning.

Cire Perdue, eller 'tabt voks' metoden går ud på, at hver enkelt skulptur modelleres i voks. Den færdige voksskulptur indstøbes i en gibsklump. Gipsklumpen (formen) med voks varmes op i en keramikovn til 732 grader. I denne proces smelter og brænder al voksen væk, således at der nu er et hulrum i gibsformen, der hvor voksen var. Den flydende bronze (1150 grader varm) hældes ned i hulrummet i gibsformen. Herefter slås gibsformen i stykker for at få bronzeskulpturen ud. Bronzeskulpturen efterbearbejdes, pudses, poleres og eventuelt patineres.
Alle Sørens skulpturer er således ægte unica. Selv om der måtte være flere skulpturer, der har samme fortælling, er de individuelt formet og støbt. Der er kun en af hver.

Nedenfor er processen forklaret med tekst og billeder.

 

I KUNSTværkstedet dujo arbejder vi med den teknik, der er kendt som: Cire perdue eller på

dansk - "væk med voksen". DVS voksen smeltes ud af formen og efterlader et hulrum. Altså - alt hvad der var voks bliver hulrum.

Alle støbte bronze- eller glas skulpturer fra KUNSTværkstedet dujo har først været skabt i voks.

 

Kunstværket skabes i voks.

Voksværkstedet i KUNSTværkstedet dujo

 

Cire perdue modelvoks er et fantastisk materiale at arbejde med. Det er fast og alligevel medgøreligt. Det hæfter let sammen. Det kan efterlades i lang tid og derefter uden videre arbejdes på.

Der arbejdes med skrabejern

 

Værket monteres på et "vokstræ"

Det er nødvendigt at have et indløb i
formen, kaldet støbesoen, som man
kan hælde bronzen i.
Da der med sikkerhed samles luft
forskellige steder i formens hulrum
under støbningen, er det også nødvendigt at have udluftningskanaler.
Både støbeso og udluftningskanaler
laves i voks - voksen bliver jo til
hulhed i formen.

Martin van den Bogert. 1639-1694 Model til rytterstatue af Ludwig XIV. Statens Museum for Kunst, nr. 5403

Her ses, at der skal rigtig mange "rør" til, for at sikre støbningen.

En større og mere kompleks støbning ser sådan ud. Der er flere indløb for bronze og mange udluftningskanaler.

Først lægger vi en specieltblandet gips på voksen. Den skal sikre at vi kommer ind i alle kroge og undgår luftbobler.

Undergipsen pensles på.

Når indergipsen er lagt på skulpturen (voksen) støber vi en gipsform udenom, for at skabe den nødvendige styrke til selve bronzestøbningen.

Gipsen støbes i en form lavet af gulv vinyl. Formene tilpasses individuelt til den skulptur der skal støbes.

Formene inspiceres før udsmeltning af voks.

 

Når gipsformen er tør så smeltes/brændes voksen ud af formen.

Så meget som muligt af voksen dampes ud af formen i dette hjemmelavede dampkammer. Den uddampede voks genbruges.

 

Eventuel resterende voks brændes ud samtidig med formene tørre og hærder.

 

Flydende bronze hældes i formen - som nu er hul der hvor voksen var.

Bronze barer er lagt i diglen og opvarmningen er begyndt

Bronzen opvarmes til 1200 grader celsius i en hjemmebygger gas ovn. Her testes den smeltede bronze for ikke smeltede klumper.

Check af varmeprocessen

 

Gipsformene tages ud af ovnen medens de er ca 300 grader varme. Dette sker umiddelbart før støbningen for at sikre at varmechokket ikke bliver for stort.

Formene sættes i sand i en metalbør, så de nemt kan komme hen i støbeområdet.

Den 1200 grader varme, flydende bronze hældes i formen.

Et øjeblik senere er bronzen blevet stiv. Nu skal den bare køle ned

 

Formen brydes og skulpturen skæres fri for støbeso og luftkanaler.

Her er en kursist gået igang med at bryde formen.

 

Bronze skulpturen kommer frem

Kursist renser gips væk med højtryksrenser.

Her er resultatet af støbningen af den komplekse skulptur, der blev vist ovenfor.

Skulpturen er nu renset for gips og fremstår nu med glødeskal, mange af luftkanalerne og støbesoen. Sidstnævnte skal nu fjernes.

Der skæres og poleres

Her er den 'komplekse' figur skåret fri for alle hjælpekanaler og sandblæst.

Kursist igang med vinkelsliberen.

Her er skulpturerne poleret og klar til patinering.

Der patineres.

 

Der lægges en sidste hånd på værket. Værket monteres evt. på sokkel.

 

 

Færdig

færdig

Færdig